Lichaams- en gedachtekracht

Weet ….een ieder is krachtig op haar of zijn manier
Vaak zijn er veel gedachten of je wordt geleefd
Weet dat jij altijd een keuze hebt,
in hoe jij jezelf en de wereld om je heen beleeft.

lichaams-en-gedachtenkrachtLuisteren wij mensen goed naar ons lichaam? Het lichaam is als het ware het tijdelijke omhulsel om te kunnen functioneren in de natuurlijke wereld. Het lichaam kan niet zonder de ziel functioneren, omdat de ziel de ware persoon is die in het lichaam huist.

Lichaamswerk inspireert mij, maar onderschat de kracht van het denken niet.
Ik ben ervan overtuigd dat ieder mens een helend vermogen in zich heeft, door het contact met voelen (lichaam) aan te gaan, je manier van denken (geest) te veranderen en te luisteren naar wat jouw Ziel je te vertellen heeft.

Alles wat wij in ons leven meemaken, bestaat éérst in onze geest.
Wij creëren ons leven met onze geest, onze gedachten (scheppingskracht).
Deze scheppingskracht is het grootste geschenk dat wij ooit hebben gekregen, helaas
weten veel mensen niet eens dat ze het hebben.
Sommige mensen laten hun leven beheersen door hun gedachten, het is alsof ze hun
gedachten worden. Maar je hebt gedachten, je bent ze niet.
Door contact te maken met het lichaam (Zijn) kom je meer in contact met wie jij van nature bent (Je ware zelf Zijn).
Lichaam en Geest kunnen niet zonder elkaar, voelen en denken hebben elkaar nodig voor
jouw bewustwording.

Stel dat jij iemand bent met veel negatieve gedachten, zit jij dan lekker in je vel?
Stel dat jij iemand bent met veel fysieke klachten, kan jij dan nog positief denken?

Spiritueel bewustzijn heeft te maken met accepteren waar je Nu staat, vanuit daar luisteren naar je behoeften. Eenheidsbewustzijn mag ontstaan als er verbinding in jezelf is vanuit je lichaam, geest en ziel.
Heb jij negatieve gedachten of fysieke pijnen, druk ze niet weg, ze mogen er zijn,
door te accepteren dat je ze hebt, maak je de energie zachter waardoor je in staat bent
om dingen te veranderen.
“Gewoon”…..vanuit Liefde voor jezelf!